Thứ 5, 15/04/2021
HomeKim Tử Long bị Hồng Vân phủ vì cung cấp kinh nghiệm nấu ăn "huề vốn" | Khi Chàng Vào Bếp - Mùa 2

Kim Tử Long bị Hồng Vân phủ vì cung cấp kinh nghiệm nấu ăn "huề vốn" | Khi Chàng Vào Bếp - Mùa 2

3