Thứ 4, 24/07/2024
Homenguyễn trọng hoàng

Tag: nguyễn trọng hoàng

Tiểu Sử Cầu Thủ Nguyễn Trọng Hoàng

Bấy lâu nay người ta cứ nghĩ Nguyễn Trọng Hoàng là một tay thi đấu máu lửa, chẳng...